Rekisteriseloste

EU tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ:
Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
Puhelin 0103222610

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ:  
Saija Korhonen, Dinair Clean Air Oy
puh. 010 3222 610 / 0400 300543

HENKILÖREKISTERIN NIMI:
Dinair Clean Air Oy:n Filternet-kaupan käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Dinair Clean Air Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; tiedonvälitys Dinair Clean Air Oy:n tuotteista ja palveluista sekä markkinointi niille käyttäjille, jotka ilmaisevat halukkuutensa vastaanottaa markkinointimateriaalia.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity henkilö työskentelee asiakas- tai sidosryhmän palveluksessa.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Dinair Clean Air Oy:n www-sivujen käyttäjärekisteriin rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat Dinair Clean Air Oy:n Filternet-sivujen käyttäjärekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä syötettyjä tietoja.
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään Käyttäjä voi pyytää henkilötietojensa tarkastamista, oikaisua tai poistoa. Rekisteröidyn on tarvittaessa varauduttava todentamaan henkilöllisyytensä asianmukaisilla dokumenteilla.

HENKILÖREKISTERIN SUOJAUS

Pääsy henkilötietoja sisältävän järjestelmään on sallittu ainoastaan niille Dinair Clean Air Oy:n työntekijöille, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.  Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokanta on suojattu teknisin menetelmin.