DINAIR CLEAN AIR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

1 MYYNTIEHTOJEN SOVELTAMINEN JA PALVELUN KUVAUS

1.1 Myyntiehtojen soveltamisala. Nämä yleiset myyntiehdot (”Myyntiehdot”) koskevat elinkeinonharjoittaja- tai yritysasiakasta (”Asiakas”) sen tehdessä sopimuksen Dinair Clean Air Oy:n (jäljempänä ”Dinair”) kanssa Dinairin Tuotteiden kaupasta (”Tilaus”) sivuston https://filternet.dinair.fi (”Verkkopalvelu”) kautta.

1.2 Yleiset NL 17 –sopimusehdot. Yleiset NL 17 –sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäväksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden toimituksissa Pohjoismaissa, muodostavat olennaisen osan Myyntiehtoja ja osapuolten välistä sopimuskokonaisuutta.

1.3 Etusijajärjestys Mikäli Myyntiehtojen ja NL 17 –sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan näitä Myyntiehtoja.

1.4 Myytävät Tuotteet. Dinair tuottaa ilmanvaihto- ja ilmansuodatintuotteita (”Tuote”) koko maassa, joita se myy Asiakkaalle Verkkopalvelun kautta.

1.5 Yhteydenotot. Tarkat yhteystiedot ja yhtiötä koskevat tiedot löytyvät verkkosivustoltamme http://www.dinair.fi

2 VERKKOPALVELUN KÄYTTÖ

2.1 Rekisteröityminen palveluun. Tuotteiden ostaminen edellyttää rekisteröitymistä Verkkopalveluun. Rekisteröityminen tapahtuu ottamalla yhteyttä osoitteeseen cleanair@dinair.fi tai 010 3222 610. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun Asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot.

2.2 Käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme Asiakkaalta tiettyjä tietoja, joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä ja joiden perusteella Asiakkaalle luodaan asiakaskohtainen käyttäjätunnus ja salasana (”Käyttäjätiedot”). Käyttäjätiedot toimitetaan Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas vakuuttaa antamiensa tietojen olevan kattavat ja oikeat. Asiakas on vastuussa kaikista annetuissa tiedoissa olevista virheistä ja niistä johtuvista vahingoista.

2.3 Vastuu Käyttäjätiedoista. Asiakas sitoutuu huolehtimaan, etteivät muut kuin siihen valtuutetut henkilöt käytä Asiakkaan Käyttäjätietoja verkkosivustolla asiointiin. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjätietojaan kolmannelle ja ilmoittamaan Dinairille välittömästi mikäli Asiakas epäilee kolmannella olevan hallussaan Käyttäjätietoja. Asiakas on vastuussa kaikesta Käyttäjätietojensa käytöstä, ellei Asiakas ole tehnyt Dinairille edellä mainittua ilmoitusta.

2.4 Henkilötietojen käsittely. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy, että Asiakkaan antamiin tietoihin mahdollisesti sisältyviä henkilötietoja käsitellään Dinairin rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriselosteeseen on mahdollista tutustua https://filternet.dinair.fi/pages/privacy_policy

2.5 Verkkopalvelun tiedot ja käytettävyys. Dinair pyrkii parhaansa mukaan pitämään Verkkopalvelun käytössä ja saatavilla, mutta ei voi taata sen olevan aina saatavilla tai toimivan virheettömästi. Dinair ei anna takuuta Verkkopalvelussa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Verkkopalvelun sisältö esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin se on". Dinair pidättää itselleen oikeuden tehdä Verkkopalveluun muutoksia. Dinair ei vastaa ohjelma- tai muun teknisen virheen aiheuttamasta ostotapahtuman epäonnistumisesta tai muusta virheestä.

2.6 Verkkopalvelun tiedot eivät muodosta tarjousta. Verkkopalvelussa annetut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta Asiakkaalle. Sitova sopimus syntyy alla kohdassa 3 selostetuin tavoin.

2.7 Tilausten tekotapa. Kaikki Tilaukset on tehtävä Verkkopalvelun kautta. Mikäli Dinair tietyissä erityistapauksissa hyväksyy tilauksen tekemisen muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse, sovelletaan tilaukseen näitä Myyntiehtoja.

3 SITOVAN SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SEN EHDOT

3.1 Myyntiehtojen sitovuus. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Myyntiehdot ostaakseen Tuotteita Verkkopalvelun kautta. Myyntiehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Dinairin välistä Tuotteen myyntiä koskevaa sopimusta.

3.2 Tuotekohtaiset lisäehdot. Verkkopalvelussa tarjolla olevien Tuotteiden ominaisuudet sekä hinta perustuvat Dinairin tekemään Asiakkaan omistaman, huoltaman ja/tai ylläpitämän kiinteistön kartoitukseen ja/tai Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli asiakas haluaa muuttaa Dinairin tekemän kartoituksen tietoja tai antamiaan tietoja, tulee hänen ilmoittaa siitä ennen Tilauksen tekemistä osoitteeseen cleanair@dinair.fi. Asiakas on vastuussa kartoituksen sekä Asiakkaan Dinairille toimittamien tietojen oikeellisuudesta. Dinair ei missään olosuhteissa vastaa kartoituksen virheellisyydestä johtuvista, tai Asiakkaan Dinairille antamien tietojen virheellisyydestä johtuvista hinnoittelu- tai muista virheistä ja niistä johtuvista vahingoista.

Mikäli Verkkopalvelussa ilmoitetut tuotekohtaiset lisäehdot ovat ristiriidassa näiden Myyntiehtojen kanssa, saavat tuotekohtaiset lisäehdot etusijan.

3.3 Sitova Tilaus. Tekemällä Tilauksen Verkkopalvelun kautta, Asiakas tekee häntä sitovan Tilauksen kyseisen Tuotteen ostamisesta Verkkopalvelussa ilmoitettuun hintaan. Dinair hyväksyy Asiakkaan tilauksen lähettämällä tälle tilausvahvistuksen, jolloin osapuolia sitova lopullinen sopimus syntyy.

3.4 Tilausvahvistus. Asiakkaan tekemästä Tilauksesta lähetetään aina tilausvahvistus Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksessa vahvistetaan Tilauksen yksityiskohtaiset tiedot, kuten Tuote ja sen ominaisuudet, hinta ja toimitusaika. Dinair Verkkopalvelun kautta tehdyt tilaukset pyritään vahvistamaan viimeistään seuraavan arkipäivän aikana. Jos et saa Tilauksestasi tilausvahvistusta, ota yhteyttä cleanair@dinair.fi tai puhelimitse 010 3222 610.

4 TUOTTEEN TOIMITUSAIKA

Dinairin Tuotteiden normaali toimitusaika on neljätoista (14) päivää siitä, kun Dinair on toimittanut Asiakkaalle tilausvahvistuksen tai muu Dinairin tilausvahvistuksessa vahvistama aika. Asiakas voi Verkkopalvelussa toivoa myös pidempää toimitusaikaa. Mikäli Verkkopalvelussa annettu toimituspäivämäärä on muu kuin arkipäivä, on toimituspäivä seuraava arkipäivä.

5 IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Tuotteeseen ja Tilauksen yhteydessä esitettyyn tai laadittuun aineistoon, mukaan lukien Verkkopalvelussa olevat tiedot, jäävät Dinairille tai tämän yhteistyökumppanille.

6 VASTUUVAPAUS

Dinair ei vastaa Verkkopalvelun ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Dinair on vastuussa edellä mainituista vahingoista ainoastaan silloin, kun ne johtuvat Dinairin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

7 EHTOJEN MUUTTAMINEN

7.1 Ehtojen muuttaminen. Dinair varaa oikeuden yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja milloin tahansa. Vanhoja Myyntiehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin Tilauksiin.

7.2 Asiakkaan velvollisuus varmistua ehdoista. Asiakkaan tulee aina ennen uuden Tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat Myyntiehdot.